Zvyšování kompetencí pedagogických a řídících pracovníků

ÚVOD

Ukončení relizace grantového projektu

Platné od 20.01.2015 do 30.06.2020

Vážení přátelé,

únor byl posledním měsícem, ve kterém Dům dětí a mládeže ve Strážnici realizoval grantový projekt Zvyšování kompetencí pedagogických a řídících pracovníků s registračním číslem CZ.1.07/1.3.41/01.0013, zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků Jihomoravského kraje. Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V průběhu tří let jsme oslovili pedagogy ze všech typů škol Jihomoravského kraje a nabídli jim celkem čtyřicet šest vzdělávacích programů v různých odvětvích školství. Ředitelům škol a školských zařízení jsme nabídli funkční studium ředitelů, rozšiřující kurz managementu a dalších dvanáct jednodenních a vícedenních. Další aktivitou bylo vzdělávání samotných učitelů a pedagogů středisek volného času a domů dětí a mládeže. Pro ně jsme připravili a realizovali dva čtyřdenní a dva dvoudenní semináře a nabídli dvanáct jednodenních seminářů z oblastí zážitkové pedagogiky, geoinformatiky, metod aktivního učení a dalších zajímavých témat. Velmi významným byl kurz pro externí pracovníky domů dětí a mládeže a středisek volného času, ve kterém absolventi získali významné znalosti a dovednosti z oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie, bezpečnosti práce s dětmi a poskytování první pomoci.

Nejdéle trvajícími vzdělávacími aktivitami byly tzv. specializační studia pro učitele základních a středních škol. V 250-ti hodinových studiích jsme vzdělali v průběhu tří let 60 odborníků ve třech oblastech. Vzdělali jsme koordinátory v oblasti informačních a komunikačních technologií, odborné pracovníky v oblasti environmentální výchovy a školní metodiky prevence. Přestože šlo o časově i odbornostně a vědomostně velmi náročná studia, většina přihlášených studium dokončila.

Nezapomněli jsme ani na nepedagogické pracovníky ve školách a školských zařízeních. V šesti seminářích jim lektoři nabídli novinky v oblastech účetnictví a mzdové a personální agendy.

Souběžně s jednotlivými studii, kurzy a semináři, vznikala i e-learningová podpora pro účastníky vzdělávacích akcí. Nejvíce využili tuto moderní metodu studenti specializačních studií a kvalifikačních studií. Elektronické prostředí disponuje sedmnácti kurzy a studii a pro registrované uživatele bude i nadále poskytovat potřebné materiály a náměty pro jejich pedagogickou činnost.

Ve velmi krátké a zjednodušené statistice se můžeme pochválit čtyřiceti šesti realizovanými vzdělávacím i akcemi, kterých se zúčastnilo celkem 737 pedagogických a nepedagogických pracovníků, ředitelů a řídících pracovníků škol a školských zařízení Jihomoravského kraje. Naše nabídky oslovili skutečně celý kraj. Vzdělávání se zúčastnili pedagogové ze všech okresů Jihomoravského kraje, Brno nevyjímaje.

Jednoduše řečeno, DDM Strážnice se stal v posledních čtyřech letech jedním z hlavních center dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a ne neprávem. Vzdělávací akce lektorovali v mnoha případech s vysokým celostátním i mezinárodním kreditem. Do Strážnice přijížděli lektoři, za kterými se jezdí do Prahy i do zahraničí. Celkem lektorovalo 62 fundovaných odborníků.

Možná vás napadne otázka, proč zrovna DDM Strážnice? Odpověď je snadná. Díky řediteli DDM Ing. Romanu Zemánkovi, který přijal nabídku realizovat vzdělávací programy pro pedagogickou veřejnost v rámci projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a otevřel dveře domu dětí tomuto vzdělávání. Poděkování patří i ostatním zaměstnancům domu dětí, kteří vyšli vstříc těmto aktivitám. Nebylo jednoduché skloubit volnočasové aktivity a vzdělávání v "jednom domě". Bez jejich vstřícnosti a tolerantnosti by to určitě nešlo.

Ráda bych poděkovala i Domu kultury Strážničan, který nám pomohl v propagaci a všem, kteří poskytli upomínkové předměty o Strážnici pro účastníky vzdělávání. Největší dík patří mým kolegům, členům realizačního týmu Bc. Martinu Zemánkovi a Mgr. Rastislavu Jankulovi.

V neposlední řadě patří obrovské poděkování účastníkům vzdělávacích akcí, bez jejiž podpory a zájmu by realizace nebyla možná.

Věřím, že čtyři roky vzdělávání ve Strážnici dali základ tomu, aby se do Strážnice pedagogové rádi vraceli na kvalitní a zajímavé vzdělávací akce.

Kateřina Jankulová

logoling_zony_facebook

Vážení návštěvníci!

Vítáme Vás na stránkách vzdělávacího projektu s názvem Zvyšování kompetencí pedagogických a řídících pracovníků, který realizuje Dům dětí a mládeže ve Strážnici. Naleznete zde vždy aktuální nabídku seminářů a kurzů, fotky ze vzdělávacích akcí, e-learning ke kurzům, materiály od lektorů a mnoho dalších užitečných informací. Doufáme, že zde naleznete vše potřebné a těšíme se na Vaši účast na nadcházejících kurzech či seminářích.

Připomínáme, že všechny semináře a kurzy jsou akreditované MŠMT ČR a spolufinancované z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Účast na seminářích či kurzech je tedy zcela zdarma.

Těšíme se na Vaši účast!


esf-logolink2
Kalendář
«listopad / 2018»
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Novinky
Ukončení relizace grantového projektu
20.01.2015   Vážení přátelé, únor byl posledním měsícem, ve kterém Dům dětí a mládeže ve Strážnici realizoval grantový projekt Zvyšování kompetencí pedagogický…

více novinek »